جهت خرید اشتراک سالیانه انجمن مبلغ 89000 تومان را از طریق یکی از شعب ذیل واریز نموده و فرم را تکمیل نمایید


melli 

شماره حساب(سیبا)  0101519712002
شماره کارت 6037991819865167
بنام محمد محمدی

لینک واریز کارت به کارت


saderat

شماره حساب (سپهر) 0205326754006
شماره کارت 6037691045588266
بنام محمد محمدی

mellat

شماره حساب 4145579385
شماره کارت 6104337079609101
بنام محمد محمدی

saman
شماره حساب
9101800758582
شماره کارت
6219861007341976
بنام محمد محمدی

 
   

* کد زیر را در کادر مربوطه وارد نمایید